19.03.2020

Informace z Kraje Vysočina

Karanténa - Pokyny pro cestující ze zahraničí

https://www.kr-vysocina.cz/nutne-pokyny-k-povinne-karantene-pro-obcany-vracejici-se-ze-zahranici-nutne/d-4100417/p1=1013

Ochrana zdraví - příručky pro vzdělávací zařízení: