Nový Jimramov - oficiální stránky obce


 

Historie a současnost obce

Základní informace

Obec Nový Jimramov má 68 obyvatel (dle informací Ministerstva vnitra ke dni 1. 1. 2010). Nachází se 18 km severovýchodně od Nového Města na Moravě v nadmořské výšce 540 m. Nový Jimramov leží na červené turistické značce v CHKO Žďárské vrchy.

Historie

Obec Nový Jimramov je roztroušena na širokém území v údolí řeky Fryšávky a na přilehlých, zejména jižních stráních. Obec vznikla v průběhu 17. a 18. století tzv. pozdní horskou kolonizací na území bývalého jimramovského panství. Tvoří ji dvě původně samostatné vsi: Hutě (nyní Na Huti) a Široké Pole. V roce 1850 došlo ke sjednocení Hutí (Nového Jimramova) a Širokého Pole. Od té doby tvoří tyto dvě místní části obec Nový Jimramov. Nový Jimramov byl v roce 1976 přičleněn k Jimramovu, v roce 1990 se opět osamostatnil. Pro odlehlost a zdejších sídel bylo převážnou obživou místních obyvatel tkalcovství, dokládají to spisy z roku 1750. Sklárna v Novém Jimramově založená okolo roku 1650, neměla dlouhého trvání. Zanikla již někdy mezi lety 1687 - 1712. Sklo, které se zde vyrábělo, se nedá dobře určit, protože se nezachovaly přesně identifikovatelné výrobky.

Ves Hutě

Osada Hutě dostala název po sklářské huti, kterou v údolí říčky Fryšávky zřídila jimramovská vrchnost někdy okolo poloviny 17. století. První nepřímá zpráva o huti je z roku 1651, kdy při prodeji polí je zmiňována cesta okolo huti v těchto místech. V roce 1657 postavila vrchnost při huti sedmi hutním dělníkům domky. V roce 1674 se již objevuje také název Nový Jimramov. Okolo roku 1750 dostala ves vlastní pečeť, ve znaku má poprsí sv. Petra.

Ves Široké Pole

Ves Široké Pole vznikla v první polovině 18. století na stráních jižně od Hutí. V roce 1750 zde bylo již 8 osadníků, kteří získávali pozemky dalším mýcením lesa. Jméno dostala osada podle názvu místní trati (doslovným překladem Breitfeld).

Ves Jimramovské Paseky

Ves Paseky vznikla v první polovině 18. století na vykácené lesní půdě západně od Hutí. Paseky se skládaly ze dvou částí: Dolních Pasek a Horních Pasek, lidově nazývaných Rabuňka.

Zdroje:

  • MICHALCOVÁ, Jaroslava. Letní dovolená. Nové Město na Moravě : Fond Vysočina, 2004. 31 s.
  • SVOBODA, Pavel. Novoměstsko. Tišnov : SURSUM, 1996. 213 s. ISBN 80-85799-20-0.
  • Nový Jimramov [online]. 2007 [cit. 2008-05-31]. Dostupný z WWW: http://www.ubytovanivysocina.wz.cz/historie.html.
  • Konečná podoba textu: Zdeňka Uherková
 

[CNW:Counter] Web vytvořil: BouHou | verze 2.0 | © 2010