Historie

Obec - Historie 1

 

Ves Hutě

Osada Hutě dostala název po sklářské huti, kterou v údolí říčky Fryšávky zřídila jimramovská vrchnost někdy okolo poloviny 17. století. První nepřímá zpráva o huti je z roku 1651, kdy při prodeji polí je zmiňována cesta okolo huti v těchto místech. V roce 1657 postavila vrchnost při huti sedmi hutním dělníkům domky. V roce 1674 se již objevuje také název Nový Jimramov. Okolo roku 1750 dostala ves vlastní pečeť, ve znaku má poprsí sv. Petra.

Již v roce 1674 se také objevuje název Nový Jimramov. Sklářská huť byla zrušena již na přelomu 17. a 18. století a objekt byl přebudován na papírnu. Papírna byla v provozu ještě po roce 1850 a vyráběla velmi kvalitní papír, který se prodával do Vídně a do Prahy. Na konci 19. století byla papírna přeměněna na přádelnu vlny. V letech 1960 – 1990 se zde vyráběly stolky a židle. Všechny provozy, které se zde postupně vystřídaly, využívaly vodní energii z říčky Fryšávky. Povodí řeky Fryšávky je dnes zařazeno Mezinárodní unií pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN) do tzv. Zelené knihy, která je celosvětovým seznamem vybraných chráněných území.

 

Ves Široké PoleObec - Historie 2

Ves Široké Pole vznikla vrchnostenskou kolonizací v první polovině 18. století na stráních jižně od Hutí. V roce 1750 zde bylo již 8 osadníků, kteří získávali pozemky dalším mýcením lesa.  Nyní jsou domky využívány převážně k rekreaci.

Jméno dostala osada podle názvu místní trati (doslovným překladem Breitfeld).

 

Paseky

Obec - Historie 3 vznikly také v 1. polovině 18. století tzv. pozdní horskou kolonizací na vykácené lesní půdě západně od Hutí. Paseky se skládají ze dvou částí, starších Dolních Pasek a mladších Horních Pasek - lidově Rabuňka.

Mezi oběma částmi, které jsou od sebe vzdáleny asi 1 km, se rozkládá les Štarkovice.

Nejstarší částí vsi je mlýn na řece Fryšávce, o kterém se zmiňuje již listina z roku 1372. Je tedy jisté, že mlýn existoval již za trvání hradu Skály. K mlýnu patřila ještě pila, pstruhový rybník, stav, louka a les. Od roku 1790 měl mlýn také funkci olejny. Nyní je po celkové opravě. Paseky byly také v roce 1850 připojeny k Javorku, avšak již v roce 1869 je obec uváděna opět u Nového Jimramova.

Obec - Historie 4

     

 Obec - Historie 5

Stejně jako v části Nového Jimramova, Hutě, i zde se nachází řada roubených i zděných stavení, která dokládají lidové stavitelství v kraji.

     

Skály (Štarkov)

Obec - Historie 6V katastrálním území obce se také nachází na význačném skalním útvaru 664 m.n.m. zřícenina hradu Skály (Štarkov). Hrad byl postaven asi v roce 1380 Archlebem ze Stařechovic. V období husitství se hrad dostává postupně do ruk radikálních husitských přívrženců. Asi 500 členná skupina odtud činila v širokém okolí velké škody. Proto je rozhodnuto za přispění okolních měst, že hrad bude dobyt. V roce 1440 je hrad po úporné bitvě dobyt a pobořen. Dodnes se zde dochovaly zbytky zdiva věží, paláce a obvodové hradby mezi skaObec - Historie 7lisky.

V posledních letech zde probíhá archeologický výzkum., byly zde nalezeny např. zbytky penězokazecké dílny, dělové koule a pečetidlo Jana z Břežan. Na vyznačených úsecích skalních bloků je povolena i horolezecká činnost.

Od roku 1778 je hrad Skály, stejně jako celé jimramovské panství, v majetku rodu Belcrediů.