Zastupitelstvo – složení

 

Lupač Jan starosta
Prudký Radek  místostarosta
   
Babáček František  člen
Beneš Jan člen
Motýl Radek člen
Ing. Turková Helena  člen
   

 

Finanční výbor  
Ing. Turková Helena     předseda
Babáček František   člen
Beneš Jan   člen

 

Kontrolní výbor  
Motýl Radek předseda
Jílková Hana  člen
Prudký Radek  člen

 

Zástupce pro občanské záležitosti

Ing. Turková Helena