ZNAK, ERB A VLAJKA OBCE NOVÝ JIMRAMOV

 

         

Znak společně s erbem obce Nový Jimramov má v zeleném štítě kosmé vlnité břevno,  které je v pravo nahoře provázené lilií, dole pak položeným gotickým klíčem obráceným zuby nahoru a ven, vše ve zlaté barvě .

Břevno symbolizuje řeku Fryšávku, se kterou je spjatý rozvoj obce od nejstarších dob. Řeka Fryšávka je třikrát lomená pro znázornění rozdělení obce Nový Jimramov  na tři spojené části: Nový Jimramov (užívali pečeť se sv. Petrem), Jimramovské Paseky (užívali pečeť se sv. Antonínem) a Široké Pole. Lilie zobrazuje atribut sv. Antonína a klíč odkazuje na sv. Petra. Počet figur ve štítě – tři – zároveň odkazuje na tři obce, tvořící dnešní Nový Jimramov.

Ze znaku obce vychází i vlajka se žlutým pruhem, který má tři vrcholy a dvě prohlubně – opět znázorňující počet částí obce Nový Jimramov