10.06.2020

Pozvánka

Společnost ASIO s.r.o. - domácí čistírny odpadních vod

Společnost ASIO pracuje v oboru vývoje, výroby a dodávek technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu. Široké spektrum dodávaných vodohospodářských produktů nachází uplatnění při čištění odpadních vod z rodinných domů, obcí, měst, nemocnic a v různých průmyslových odvětvích. Od roku 2017 si společnost rozdělila své portfolio na dvě firmy - ASIO NEW, spol. s r.o., která se především specializuje na prodej vodohospodářských výrobků a ASIO TECH, spol. s r.o., která se spíše orientuje na dodávky technologií a technologických celků.

Cílem společnosti je poskytování komplexních dodavatelských služeb v oblasti čištění odpadních vod, úpravy vod a čištění vzduchu, zajištění moderních, kvalitních a spolehlivých produktů splňujících požadavky evropské legislativy, dodržení vysokých ekologických standardů a splňujících zákazníkem požadované "snadno, rychle, kvalitně a ekologicky".