24.03.2021

SČÍTÁNÍ LIDU 2021

SČÍTÁNÍ LIDU 2021                      SČÍTÁNÍ LIDU 2021 

 

 https://www.scitani.cz/

 

již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let sčítání lidu. V  roce 2021 nastane další opakování této významné události. 

Sčítání 2021 je rozděleno do dvou fází. V první fázi, která začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021 a potrvá až do 11. 5. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v  mobilní aplikaciJde to odkudkoliv. Sečíst můžete nejen sebe, ale také celou rodinu.


Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání od 27. března 2021 do 9. dubna 2021 na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

Z hygienických důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty.

Za realizaci Sčítání 2021 odpovídá Český statistický úřad. Úkoly obcí vyplývají z  § 14 zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

 

SČÍTÁNÍ LIDU 2021

 

                                                                    

Dokumenty ke stažení

SČÍTÁNÍ LIDU 2021 - informace