18.08.2021

EG-D přerušení dodávky elektrické energie

Dovolujeme si Vás upozornit, že v katastru naší obce bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně přerušit dodávku elektrické energie. Rozsah přerušení dodávky elektřiny bude platit pro celou oblas Jimramovských Pasek i pro část Nového Jimramova

EG-D přerušení dodávky elektrické energie