31.01.2022

"MILOSTIVÉ LÉTO"

MILOSTIVÉ LÉTO - akce vyhlášená státem, která má za cíl umožnit dlužníkům zbavit se vysokých exekučních poplatků, sankcí a  úroků. Stačí pouze zaplatit původní dluh bez jakéhokoliv navýšení. Akce se týká především případů, kdy se dluh v řádu stovek nebo několika tisíc rozrostl o příslušenství (úroky z prodlení, náklady exekuce apod.) ve výši několika desítek tisíc. Pokud takové částky dluží lidé s nízkými příjmy a někteří z nich jsou v dluhové pasti, jsou takové pohledávky pro věřitele prakticky nevymahatelné.

V čem opatření spočívá?

V odpuštění tzv. příslušenství, tedy úroků, penále či pokut u exekucí, které jsou vedeny pro dluh vůči veřejnoprávní instituci. Pomáhá tedy zejména v případech, kdy dluh v řádu stovek nebo několika tisíc narostl příslušenstvím na desítky tisíc.

Jakých dluhů se opatření týká?

Jedná se o dluhy, kde věřiteli jsou kraje, obce a města, ale i všechny organizace, kde mají podíl, jako jsou nemocnice, dopravní podniky apod. Opatření se týká dluhů předaných exekutorovi.

Co mohou dlužníci pro odpuštění příslušenství dluhů udělat?

Uhradit celou dlužnou jistinu (původní dluh) a náklady ve výši 908,- Kč, včetně DPH exekutorovi. Na základě těchto kroků mu bude exekuce zastavena.

Kdy je třeba úhradu provést?

Během 90 dnů s účinností od 28. 10. (nejpozději tedy do 28. 1. 2022).

 

Pokud by kdokoliv potřeboval k uplatnění nároku na oddlužení radu nebo pomoc, může se obrátit na kteroukoliv z občanských poraden. Kontakty na ně můžete najít na této stránce: https://www.obcanskeporadny.cz/cs/poradny