31.08.2022

POMOZME UKRAJINĚ!

POMOZME UKRAJINĚ!Jak efektivně pomoci Ukrajině?

 

V současnosti jsme svědky pro nás nepředstavitelné situace a to válečným stavem mezi Ruskem a Ukrajinou, který ve čtvrtek, 24. února 2022, vyvolalo Rusko. Boje na Ukrajině bohužel neutichají a proto se mnoho zemí včetně České republiky rozhodlo pomoci a Ukrajinu podpořit jak politicky, tak i charitativně. K organizované pomoci jsou již zveřejněny informace k možnostem pomoci nejen ze strany státu a obcí, ale také ze strany občanů.

Finanční pomoc

Už od minulého týdne se spustila řada sbírek na pomoc Ukrajině. Pokud budete chtít finančně přispět i vy, žádáme Vás o obezřetnost při výběru institucí, kam finanční částku zasílat, tak, aby se dostala do "správných rukou". 

Petr Štefan z Člověka v tísni vysvětluje, proč jsou aktuálně klíčové finance a kam se směřují: „V první fázi to jsou základní potřeby, pomoc s potravinami, finance, aby si prchající lidé mohli koupit to, co jim schází, a to, co si zapomněli vzít. A zázemí pro uprchlíky,“

Mezi významné a důvěryhodné humanitární organizace patří:

Účet Velvyslanectví Ukrajiny v ČR

Velvyslanectví Ukrajiny v ČR disponuje bankovním účtem, na který lze zaslat finanční obnos určený pro následný nákup obranného materiálu. Za shromážděné peníze vybírají obranný materiál, který nejvíce potřebují ozbrojené síly a domobrana Ukrajiny.

Číslo účtu: 304452700/0300

SOS Ukrajina (Člověk v tísni)

Sbírkový účet: 0093209320/0300 s odkazem najdete  zde.

Bližší informace k situaci nejdete zde

Charita pro Ukrajinu

Sbírkový účet 55660022/0800variabilní symbol 104

Dárcovské SMS na číslo 87 777DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90

Více info zde.

Pomozte Ukrajině (Paměť národa)

Možnosti výše a způsobu zaslání přispěvků naleznete zde.

Pomoc Ukrajině! (ADRA)

Sbírkový účet 4004040040/5500  variabilní symbol 222

Dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS ZNESNAZE 30, DMS ZNESNAZE 60, DMS ZNESNAZE 90

Více info zde

Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině

Sbírkový účet: 333999/2700 variabilní symbol 1502

Více info zde

Rozcestník dalších možných projektů podpory naleznete zde.

 

Krajem Vysočina byl také zřízen speciální krajský e-mail pro příjem nabídek pomoci Ukrajině - ukrajina@kr-vysocina.cz., na který je možné zasílat nabídky materiální pomoci, nabídky ubytování, lékařské pomoci. Každý zaslaným mail s nabídkou bude zpracován a předán přeslušným humanitárním a dalším institucím, které se postarají o její další využití. (zpráva musí obsahovat konkrétní nabídku a především kontaktní údaje, e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu).

Informace by měla podávat i cizinecká policie

 

Potravinovou pomoc koordinuje v kraji Vysočina Potravinová banka Vysočina, která aktualizuje informace také na svých sociálních sítí (kontakty na koordinátory potravinové pomoci: Miroslav Krajcigr, tel.: 737 034 558, e-mail: krajcigr@pbvzs.cz, Iveta Krajcigrová Vrbová, tel.: 730 177 740) a Český červený kříž, případnou potravinovou pomoc doporučujeme směřovat právě k nim. Mají vybudovanou profesionální síť, zajištěnou dopravu a garantují, že se vše jejich prostřednictvím dostane skutečně potřebným. Tento týden budou zveřejněna také kontaktní místa, kam a co konkrétně lze darovat.

 

Nabídněte ubytování pro lidi z Ukrajiny

Vzhledem k okolnostem situace a odlivem mnoha občanů Ukrajiny ze své země je očekáván v těchto dnech příchod tisíců až desetitisíců uprchlíků z Ukrajiny i k nám, do České republiky. Lidé, kteří chtějí nabídnout prostor k bydlení, mohou kontaktovat přímo Správu uprchlických zařízení, a to prostřednictvím e-mailu: ubytovaniukrajina@suz.cz, nebo mohou využít portál Uprchlíci vítejte, za kterým stojí Sdružení pro integraci a migraci.

V rámci kraje Vysočina je pomoc formou ubytování řešena ve spolupráci s organizacemi Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina, kde je kontaktní osobou vedoucí centra Bc. Lucie Škrdlová, tel. 778 401 506. Veškeré informace aktualizují  na svých sociálních sítích.  Druhou je organizace F POINT, která se věnuje integraci cizinců, kontaktní telefon je 774 612 268. Tyto organizace disponují veškerými potřebnými informacemi a zároveň poskytují i poradenství. Na tuto organizaci se můžete obracet v případě, že potřebujete pro ukrajinské občany zprostředkovat ubytování, sehnat oblečení a nutné potřeby, jednat s úřady, poskytnout radu, tlumočit a poradit s češtinou nebo zařídit péči o děti, školu a doučování.

 

Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina, tel: 778 401 506

Aktuální informace naleznete na: https://www.facebook.com/CPIC-Kraj-Vyso%C4%8Dina-173638846148578. Jedná se o skupinu, která sdílí a sumarizuje zásadní informace Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, informace pro nově příchozí občany Ukrajiny, praktické informace k telefonii. Zcela zásadní jsou informace týkající se nabídek individuální pomoci a ubytování, které je třeba brát v úvahu a vědět o nich.

 

Pokud je ve vašich silách cokoliv udělat, udělejte to prosím.


Dezinformace

Ministerstvo vnitra a Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám upozorňují i na nutnost ověřovat si informace a naopak nenapomáhat šíření dezinformací. Zvláště nyní je potřeba si na správnost informací dávat pozor, resort vnitra proto doporučuje sledovat například twitterový profil Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, který upozorňuje na aktuální dezinformační hrozby.

Kromě videí, která jsou chybně vydávána za aktuální, se již šíří i proruské dezinformace v tradičním slova smyslu. Upozornilo na organizace MVČR, CTHH i Policie ČR, která vyzvala k obezřetnosti při šíření zpráv popisujících ukrajinskou realitu. Mezi doporučené opatření - především z bezpečnostního a taktického hlediska, patří, nesdílet informace či videa rozesílaná po sociálních sítí z lokalit shromažďování vojáků, ale i ukrývajících se občanů

 

Níže jsou také uvedeny kontakty a postupy při komunikaci s ukrajinskými občany v případě řešení pobytu v ČR.

POMOZME UKRAJINĚ!    POMOZME UKRAJINĚ!

 

POMOZME UKRAJINĚ!  POMOZME UKRAJINĚ!

 

POMOZME UKRAJINĚ!  POMOZME UKRAJINĚ!