13.06.2022

Poděkování za třídění odpadů

Vážení občané Nového Jimramova,

tímto bych Vám chtěl jménem obce Nový Jimramov poděkovat za třídění odpadu v naší obci. Za tuto Vaší zásluhu byl obci vystaven certifikát k úspoře emisí, která má vliv na zlepšení životního prostředí:

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jste tímto ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli právě ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové "stopy".

Poděkování za třídění odpadů