30.11.2022

MILOSTIVÉ LÉTO II

Milostivé léto II. začne 1. 9. 2022 a skončí 30. 11. 2022. Nabízí možnost zbavit se vymáhaných dluhů, které jsou v exekuci u veřejných institucí a státních či polostátních firem tím, že dlužník zaplatí jen původní dlužnou částku a k tomu 1 815 Kč exekutorovi. Bude odpuštěno penále, úroky a další poplatky, čímž dlužníci mohou ušetřit až desetitisíce korun.

Co pro to musí dlužník udělat?

1. Bude muset podle návrhu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o uhrazení dluhu podle pravidel milostivého léta.

2. Zeptá se svého exekutora na výši dlužné částky, kterou mu ještě zbývá uhradit (jistina) a tu pak zaplatí společně s paušálním poplatkem exekutorovi ve výši 1 815 Kč.

Návrh se týká všech exekucí, které začaly před 28. říjnem 2021 a jedná se o exekuce na dluhy u samospráv, úřadů, státních fondů, škol, městských či státních a polostátních firem, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize.

MILOSTIVÉ LÉTO II